Korps og orkester

Korps og orkester er to av rådets satsingsområder, og våre representanter vil prioritere fanesaker som disse ønsker å få gjennomslag for hos politikere.
For å få til dette, er Bærum Kulturråd avhengig å ha dere i ryggen.

Det er 37 korps og orkestre i Bærum, og alle har lange og viktige tradisjoner i kommunen vår.

Aspiranter til Hosle Skolekorps

Bærum Kulturråd vil arbeide for å forbedre rammevilkår for musikkutøvere, herunder prioritere

  • øvings- og fremføringlokaler
  • økonomiske vilkår
  • effektivisering og tilpasning av korpsenes behov til musikk- og kulturskolesamarbeidet.