Interesseorganisasjon for den frivillige kulturen i Bærum, stiftet i 1986, da som Bærumkulturens Fellesråd BKFR, etter en kulturmønstring på Henie Onstad Kunstsenter.

Formålet er å bedre forholdene for den kulturelle virksomheten i kommunen.

  • I dag fungerer Bærum Kulturråd som de frivillige kulturorganisasjonenes forlengede arm overfor kommuneadministrasjon og de politiske beslutningsprosesser.
  • Organisasjonen arbeider med kulturpolitiske saker som påvirkning når det skal fattes kulturpolitiske vedtak og som høringsinstans i saker.
  • I samarbeid med daværende kulturavdeling laget Bærum Kulturråd retningslinjene for tildeling av kommunal støtte til frivillige organisasjoner.
  • Organisasjonen deltok med representanter i beslutningsprosessen om Bærum Kulturhus, og satt også i utsmykningskomiteen.
  • Bærum Kulturråd er også representert med tiltredende medlem i Frivillighetsutvalget.
  • Bærum Kulturråd deltar også i den produserende delen av kulturaktiviteter i kommunen.
  • I 2006 tok organisasjonen initiativ til Sandvika Byfest, som nå er et firedagers arrangement i slutten av august i samarbeid med de frivillige kulturorganisasjonene, kommunen og handelsstanden i Sandvika.

Styret består av representanter fra de ulike kulturområdene som musikk, form og farge, scene, kulturvern, teater og barn og ungdom.