Bærum kulturråd

Kultur har en kraft som kan bidra til å nå løsninger.

Visjonen vår «samlet og styrket kultur i Bærum» vil beriker hverdagen til innbyggere med glede og mening. Vi skal jobbe for at flest mulig kulturaktører og breddekulturen får plass, at det foreligger gode rammevilkår og at vi snakker i et felles talerør for kulturen i Bærum.
 
Vi eksisterer for å dyrke, styrke, og samle kulturen i Bærum;

1) Kulturaktører skal få gode betingelser.

2) Innbyggerne skal få varierte og flotte kulturopplevelser.

3) Lokalsamfunnet skal ha rikt med kulturtilbud.

Dans

Kor og Teater

Korps og orkester

Kunst og håndverk

Kulturarv
og -vern

Hvem er vi?

Vi mener at kultur danner felleskap. Kraften av kulturopplevelser danner nye minner og interesser som tilknytter mennesker, parallelt som nettverk utvides og vennskap dannes.


Hvem er vi for:


Vi er en interesseorganisasjon som jobber for å få til et levende kulturliv i hele Bærum, derav satser vi på et godt samarbeid med lokalsamfunnet, innbyggerne, kulturaktørene og organisasjonene (frivillige) i Bærum.