Anne Beathe Ryttersveen styremedlem

Anne Beathe Ryttersveen

Mobil: 9177 2915


Anne Beathe er utdannet barnehagelærer, og har for tiden permisjon fra en avdelingsleder stilling i Eikelia barnehage for å være lokallagsleder i Utdanningsforbundet Bærum.

Hun var med å starte Bærum musikk- og danseteater (BærMuDa) i 1989 og har vært med på alle oppsetningene. BærMuDa er en teatergruppe for voksne, og gruppen driver med musikalteater.

Hun har vært aktiv i korps siden hun var ni år og etter hvert storband. I dag spiller hun trombone i Grav storband, i tillegg til BærMuDa. Anne Beathe er nestleder i BærMuDa sitt styre, og hun er varamedlem i styret til Akershus amatørteaterråd.