Kirsti Thoresen Paasche styremedlem

Kirsti Thoresen Paasche

Mobil: 992 85 975


Kirsti Thoresen Paasche er utdannet innenfor administrasjon og ledelse og har jobbet i forskjellige roller i mange bransjer, store og små bedrifter, både i privat og offentlig virksomhet.

Hun har bred erfaring med arrangementer i inn- og utland, både reiser, møter og konsertprosjekter.

Hun leder i SandvikaKoret i flere år, «alltid» sunget i kor, også deltatt i korprosjekter med Bærum korverksted og Verdenskoret.

Hun har hatt  barn i korps i mange år og vært med i styre og arrangementskomiteer.

Hun var styremedlem i 2 år i perioden 2016-2017.