Lisbeth Hansen styremedlem og kontaktperson kulturarv

Lisbeth Hansen

Mobil: 928 14 693


Lisbeth er utdannet førskolelærer. Hun jobber som pedagogisk leder i Hamang barnehage.

Hun sitter i styret for Sandvika museum LofThe og er opptatt av kulturarv og -vern.

Hun var styremedlem i 2 år i perioden 2016-2017.