Marius Stenberg styremedlem

Marius Stenberg

Styremedlem – kasserer

Mobil: 9774 4973


Leder for Prime Time Orchestra i 35 år, sitter bl a i styret for Stabekk Jazz Club, Østnorsk jazzsenter, BAKgårdens Venner og Sandvika Internasjonale kulturfestival (SanFiesta).

Selvstendig næringsdrivende, økonom.

Valgt for 2 år (2020-2021).