Simin May

Styremedlem

Mobil: 998 92 938


Simin er for tiden styreleder for Internasjonale Hus. . Hun har en spesiell interesse for musikk gjennom oppveksten og i voksen alder som sanger. Utdannet innen regnskap og jobber som lærer. Har lang erfaring innen ledelse og frivillighet. Driver med internasjonale kor i Bærum og Oslo.

Valgt for 2 år (2021-2022.)