BKR styre 2020 - Pål Horsle

Pål Horsle

Styremedlem

Mobil: 9111 1641


Han er tilknyttet Stiftelsen Fornebupiloten (Frivilligsentral og tilrettelegger), Knowledge management for Vestfold og Telemark county council.

Høyskolelektor i kommunikasjonsfag og er utdannet innen samfunnsfag på universitetet og ledelse på BI.

Pål har hatt mange interessepolitiske verv innen jazz samt innen både nasjonal og internasjonal kommunikasjon/PR. Pål var den første styreleder for Østnorsk Jazzsenter og tok oppgaven med regionaliseringen av jazzlivet i Norge med rollen som arenautvikler for spillescener overfor musikk og musikere. Han satt i styret for Storbandfestivalen.

Pål er opptatt av utvikling og deltakerperspektiv for aktører og medlemmer i Bærum kulturråd.  Han deltar også i byutviklingen på Fornebu, med nyskaping og kulturarbeid som bindevev og virkemiddel for det nye samfunnet. 

1 år igjen (2020).