Organisasjonen


Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.
Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater.

Valgt på årsmøtet 10. mars 2022 og består av følgende personer:


Styret

Lars Thorrud
Styreleder

BKR styre 2020 - Marius Stenberg

Marius Stenberg
Styremedlem

Olaf Ivarsson Andenæss
Styremedlem

Hilde Skjauff
Styremedlem

Cassandra Strand Simon
Styremedlem

Najat Derraz
Styremedlem

Simin May
Styremedlem

Rådgiver

Nesteren Hasani
Kulturrådgiver