Organisasjonen


Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn.
Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater.

Valgt på årsmøtet 22. mars 2023 og består av følgende personer:

Styret

Hilde Skjauff
Styreleder

BKR styre 2020 - Marius Stenberg
Ingvild Amble

Marius Stenberg
Styremedlem


Ingvild Amble
Styremedlem

Najat Derraz
Styremedlem

Silje Kristine Ask
Styremedlem

Casandra Strand Simon
Styremedlem

Tone Runsjø
Styremedlem