Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!