Budsjett for 2018

Inntekter drift Medlemskontingenter 20 000 Støtte drift fra Bærum kommune 100 000 Støtte til daglig leder fra Bærum kommune 100 000 Inntekter drift kr 220 000   Utgifter drift Kulturkonferanse 20 000 Adm daglig leder, 20% 100 000 Styret disp. for studietur 25 000 … Les mer