Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!

Budstikka – Gi barna ett korpsår

Rekruttering. Gi ditt musikkinteresserte barn ett korpsår. … Våre barn fortjener at vi engasjerer oss og bidrar til at de har et inkluderende og utviklende miljø, også utenfor skolen. Og aller mest fortjener de å få utfolde seg med det … Les mer

Invitasjon til feiring av Bærum Kulturråds 30-års jubileum

NY FRIST FOR PÅMELDING 1. JUNI

Vi har gleden av å invitere representanter for kulturlivet i Bærum til feiring av vårt 30-års jubileum.

Tid: 9. juni kl 16:00 Sted: BAKgården, Sandvika

Det blir mat, mingling og underholdning. Maten dekker vi (drikke på egen regning).

For Påmelding les innlegget!

Påmelding til Sandvika byfest 2016 – Frist 1. april

Vi oppfordrer vår medlemmer til å melde seg som deltakerepå Sandvika byfest 2016 fristen er 1. april. Særlig trenger vi innslag i Paraden, som også i år blir en hatteparade!