Siste nytt

Innkalling til Årsmøte 2022

Finn vedlagt følgende dokumenter til Årsmøte: Årsmelding 2021 Balanserapport 2021 Resultatregnskap 2021 Revisjonsberetning 2021 Resultatbudsjett 2022 Vedtekter – revidert Valgkomité 2022 … Les mer

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøtet i Bærum Kulturråd vil finne sted 10. mars 2022. kl. 18:00-20:00 på Storøya Skole – Auditorium, Forneburingen 300, 1364 Fornebu. Parkering i P-hus under skolen. Buss til Fornebu S. (10-15 min. å gå).  Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som … Les mer

Bærumspakke 3 – kompensasjonsordning

Vedlagt link til Bærumspakke 3 informasjonen til aktuelle søkere innen kulturnæring og grundere. Søknadsfrist 31. januar 2022 Kommunal kompensasjonsordning og Bærumspakke 3 | Bærum kommune (baerum.kommune.no)


Kulturrådet er de frivillige kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen og talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter og arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!

Tilskudd og ordninger

Bærum kommunevåpen

Tilskudd til kulturformål

Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

tilskuddsportalen.no

Støtte og tilskudd

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe effektivt og lykkes i å vinne tilskudd til dine prosjekt.

Bærum kommune tilbyr tilgang til lokale lag og foreninger.

musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Bufdir logo

Fritidsstipend

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Bærum Kulturhus Foto: © Bruce Damonte

Scener

Scener i Bærum, offentlige og private med lenker til beskrivelse av tekniske data for scenene og lenker til søknadsider for leie av lokalene.

Kulturplaner

Kulturplaner

Her kan du lese mer om BKRs handlingsplaner, Bærum kommunes kulturanleggsplaner, kulturmeldinger og BKRs innspill til kommunens planer.