Siste nytt

Nå kan du søke på Bærumspakken til Kultur

Store deler av kulturlivet har på kort tid kommet i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen. Som del av den kommunale tiltakspakken: “Bærumspakken” har Bærum kommune bevilget kr. 5 millioner til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad. Søknadsfrist er … Les mer

Bærum kulturråd uttaler: Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet

Innledning Ambisjonene for Fornebusamfunnet er høye, ref. kommunedelplan 3 (KDP3). Bærum kulturråd deler intensjonen og vil bidra til å styrke kulturens plass og innbyggersamarbeid på Fornebu. Styrking av Fornebusamfunnet er et av kulturrådets prioriterte aktiviteter ref. egen Strategisk handlingsplan 2020-2023: … Les mer

Søk om kompensasjon for tap fram til 1. mai

Nå har kompensasjonsskjemaet for tap (fram til 1. mai) som følge av koronaviruset blitt publisert. Kulturministeren uttaler i pressemelding 3. april at: – Jeg vet at det er mange innen både kultur, frivillighet og idretten som fremdeles er bekymret for … Les mer


Kulturrådet er de frivillige kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen og talerør overfor kommunale instanser og politiske myndigheter og arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Som talerør og høringsinstans overfor politikerne og kommune­­administrasjonen trenger vi organisasjonen din i ryggen!

Tilskudd og ordninger

Bærum kommunevåpen

Tilskudd til kulturformål

Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

tilskuddsportalen.no

Støtte og tilskudd

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe effektivt og lykkes i å vinne tilskudd til dine prosjekt.

Bærum kommune tilbyr tilgang til lokale lag og foreninger.

musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Bufdir logo

Fritidsstipend

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Bærum Kulturhus Foto: © Bruce Damonte

Scener

Scener i Bærum, offentlige og private med lenker til beskrivelse av tekniske data for scenene og lenker til søknadsider for leie av lokalene.

Kulturplaner

Kulturplaner

Her kan du lese mer om BKRs handlingsplaner, Bærum kommunes kulturanleggsplaner, kulturmeldinger og BKRs innspill til kommunens planer.