Oversikt over ulike tilskuddsordninger

Her finner man en oversikt over ulike tilskuddsordninger som kan være relevante for Bærum Kulturråds medlemmer. Det finnes en rekke ordninger der man kan søke om midler til sin organiasjons aktivitet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

For spørsmål angående tilskuddsordninger, ta kontakt her. 

 

Logo B Kommune

Bærum Kommune

Bærum kommune yter tilskudd til ulike kulturformål. Mer om tilskuddsordningene og informasjon om søknadsfrister finner du her.

433880689 939007097964709 4886070430240230495 N (1)

Regional støtteordning for amatørteater

Akershus Teaterråd får overført midler til en støtteordning for amatørteater i fylket fra Akershus Fylkeskommune. Mer om ordningen og informasjon finner du her. 

Kulturrom Logo Sort Rgb (1)

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Les mer de ulike ordningene her. 
359812032 280584737988222 3396541223577326176 N (1)

Norges korforbund

Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Mer om de ulike tilskuddsordningene og informasjon finner du her. 

Tilskuddsportalen Logo 1 (1)

Tilskudd.no

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. Les mer om tilskudd.no her. 

Illustrasjon Midler

Instrumentfondet

Søk støtte til innkjøp av instrumenter til skolekorps eller barne- og ungdomsorkestre. Frist er 1. april både for skolekorps og orkestre. Mer om tilskuddsordningen og informasjon finner du her. 

53894631 2581960608498790 5692997116696199168 N (1)

Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

Målet med ordningen er å få flere med, øke deltakelse og utvikle musikkaktiviteter, samt skaffe kunnskap om hva som fungerer for å rekruttere bredere. Mer om tilskuddsordningen og informasjon finner du her.

357749211 639539238200676 8031620891942698165 N (1)

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Ordningen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Mer om ordningen og informasjon finner du her.

416120363 335959249282029 2141762523658845035 N (1) (1)

Ung deltakelse og medvirkning

Akershus fylkeskommune har en tilskuddsordning for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Mer om ordningen og informasjon finner du her. 

34765Af3 C3f1 4833 B354 34E0ce3cef6b

Gjensidigestiftelsen

Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende. Mer om ordningen og informasjon finner du her. 

Frifond Design Uten Navn 33 970X582

Frifond teater

Frifond teater støtter lokal og frivillig kulturaktivitet for og med barn og unge. Frifond teater støtter aktiviteter som teater, revy, laiv, nysirkus, impro, og rollespill. Det er ingen søknadsfrist og enkelt å søke. Mer om ordningen og informasjon finner du her.

Frifond Design Uten Navn 33 970X582

Frifond musikk

Frifond musikk støtter band, grupper, kor og ensembler over hele landet. Man kan søke støtte til balnt annet blant annet musikkutstyr, studioleie, konserter og kurs innen musikk. Les mer om ordningen her.

416120363 335959249282029 2141762523658845035 N (1) (1)

Tilskudd til festivaler

Akershus fylkeskommunes tilskuddsordning for festiver. Arrangører kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Mer om ordningen og informasjon finner du her.