Bærum Kulturråd (BKR) ble stiftet i 1986, som Bærumkulturens Fellesråd, og skal arbeide for kulturens kår og utvikling i Bærum.
Kulturrådet er de frivillige kulturorganisasjoners paraplyorganisasjon og fungerer som organisasjonenes forlengede arm til politikere og kommuneadministrasjonen og talerør overfor kommunale  instanser og politiske myndigheter og arbeider for å øke forståelsen for kulturarbeidet i kommunen.

Det blir ledet av et arbeidende styre satt sammen av representanter fra medlemsorganisasjonene.

Oppgaver

Bærum Kulturråd har følgende oppgaver ifølge vedtekter:

  • orienterer om prosesser på kulturfronten og og inviterer til å ta del i høringer og drøftinger.
  • initierer saker som fremhever kulturlivet og har et aktivt samarbeid med kommunen, blant annet når det gjelder arrangementer og prosesser.
  • arbeider for en riktig fordeling av kulturmidlene, tilgang til gode scener og øvingslokaler, samt gode kulturtilbud til barn og unge.
  • initiere tiltak som kan bidra til samarbeid organisasjonene imellom.
  • bidra til å øke forståelsen for kulturarbeid i kommunen.
  • være informatører overfor kulturorganisasjonene, kommunen og mediene.
  • gi kulturorganisasjonene muligheter til utvikling gjennom kurs, seminarer og konferanser.

I tiden fremover har vi satt særlig fokus på barns og ungdoms kulturmuligheter og -utvikling.