Om Bærum Kulturråd

Bærum Kulturråd (BRK) er en interesseorganisasjon for kulturlivet i Bærum. Gjennom samarbeid med kommunen jobber BKR aktivt for et godt og aktivt kulturtilbud for alle i Bærum.

Kulturrådet fungerer som organisasjonenes forlengede arm mot politikerne og kommuneadministrasjonen. BKR er et talerør og en felles stemme for kulturfeltet, og en pådriver for å bedre rammebetingelsene for BKRs medlemmer. BKR jobber for å styrke kulturen lokalt, i hele Bærum, samt å forsterke samarbeidet mellom det frivillige og profesjonelle kulturlivet, og representerer over 100 organisasjoner innenfor alle kulturformer.

BKR ble stiftet i 1986, da som Bærumkulturens Fellesråd BKFR, etter en kulturmønstring på Henie Onstad Kunstsenter.

Vårt arbeid
Vi har et ønske om at alle innbyggerne i Bærum skal ha tilgang på varierte og flotte kulturopplevelser – som aktive kulturutøvere eller som publikum. Vår visjon er en «Samlet og styrket kultur i Bærum». Vi er en diskusjonspartner for den politiske ledelse, et viktig talerør for kulturfeltet, i tillegg til å være en høringsinstans i spørsmål som påvirker våre medlemmer. Vi deltar aktivt i politiske høringer, driver lobbyvirksomhet og samarbeider tett med administrasjonen i kommunen for å bedre rammebetingelsene for kulturen.

Kulturrådet har vært med å utarbeide retningslinjene for tilskuddsordningene til kommunen for frivillige organisasjoner, vært involvert i beslutningsprosessen om Bærum Kulturhus, samt at vi sitter i ulike styrer og utvalg.

Våre satsingsområder
- et levende og åpent kulturliv i Bærum
- kulturinteresse på tvers av hele kommunen
- mangfoldig og inkluderende
- påvirkningsarbeid opp mot beslutningstakere
- få til gode støtteordninger


Våre medlemmer
BKR har over 100 medlemsorganisasjoner innenfor mange ulike kulturuttrykk.

Se fullstendig oversikt i medlemsoversikten her. 

 

Bærum Kulturråd er støttet av: