Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater.

Styret 2019

Konstituert på styremøtet 14. februar 2019 og består av følgende personer:


Nina Grøholt styreleder

Nina Grøholt

Mobil: 9767 6996

Jacob Falck nestleder

Jacob Falck

Mobil: 9574 5683

Anne Beathe Ryttersveen styremedlem

Anne Beathe Ryttersveen

Mobil: 9177 2915

Marius Stenberg styremedlem

Marius Stenberg

Mobil: 9774 4973

Kjersti Tubaas styremedlem

Kjersti Tubaas

Mobil: 9244 2884

Pål Horsle styremedlem

Pål Horsle

Mobil: 9111 1641