Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater.

Styret 2021

Valgt på årsmøtet 11. mars 2021 og består av følgende personer:


Lars Thorrud

Lars Thorrud

Styreleder Mobil: 9113 4333

Christine Amdam styremedlem

Christine Amdam

Styremedlem Mobil: 9863 9684

Simin May

Styremedlem Mobil: 998 92 938

BKR styre 2020 - Cecilie Rønning

Cecilie Rønning

Styremedlem Mobil: 9507 5014

Marius Stenberg styremedlem

Marius Stenberg

Styremedlem – kasserer Mobil: 9774 4973

Hilde Skjauff

Styremedlem Mobil: 92480299

Hilde Riksen

Styremedlem Mobil: 97528390