Styret i Bærum Kulturråd er satt sammen av personer med ulik kulturfaglig bakgrunn. Det er viktig at styret har kompetanse i forhold til de forskjellige kulturområder som bibliotek, dans, håndverk, kulturvern, kunst, musikk og teater.

Styret 2020

Konstituert på styremøtet 15. februar 2020 og består av følgende personer:


Lars Thorrud

Lars Thorrud

Styreleder Mobil: 9113 4333

Christine Amdam styremedlem

Christine Amdam

Styremedlem Mobil: 9863 9684

BKR styre 2020 - Pål Horsle

Pål Horsle

Styremedlem Mobil: 9111 1641

BKR styre 2020 - Cecilie Rønning

Cecilie Rønning

Styremedlem Mobil: 9507 5014

Marius Stenberg styremedlem

Marius Stenberg

Styremedlem – kasserer Mobil: 9774 4973

BKR styre 2020 - Abida Akhtar Theigen

Abida Akhtar Theigen

Styremedlem Mobil: 9740 7387