BKR-Nyhetsbrev-banner

Tilskudd til kulturformål 2018

Bærum kommunevåpen

1. mars søknadsfrist på tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune

Vi minner om søknadsfristen 1. mars på tilskudd til kulturformål fra Bærum kommune.

Dere har fremdeles tid til å samle papirer og sende inn søknaden.

Jo flere av de frivillige kulturorganisasjonene som søker desto sterkere står vi når vi forhandler om mer støtte til det frivillige kulturliv.

Husk at prosjektet det søkes om midler til må "fremsynas" i bygda vår, Bærum!
BKR ikon turkis
Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!
Årskontingent kr 300,-
facebook twitter email website
BKR-Motto