BKR-Nyhetsbrev-banner

Innkalling 2019

Innkalling til Årsmøte søndag
10. februar 2019 kl 16:00

BKR Årsmøte
Sted: Kulturhuset Stabekk Kino KulturKonferansen 2019 - Bruk stemmen!

Forut for Årsmøte arrangerer vi KulturKonferansen 2019 - Bruk stemmen! Innlegg, foredrag, lunsj og mingling, med påfølgende politisk paneldebatt ledet av Erik Wold. Det hele blir avsluttet med Kultursjefens kvarter ved Berit Inger Øen.

Årsmøte

Under Årsmøte kan hver kulturorganisasjon som er medlem møte med inntil 2 representanter. Organisasjoner som ønsker saker tatt opp på møtet, må sende disse til styret senest 3 dager før møtet. Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

Agenda

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer
  8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer
  9. Valg av revisor

Bærum Kulturråd - Årsmelding 2018

BKR Årsmelding
Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2018.

Styrets sammensetning

Leder Nina Grøholt
Styremedlem Jacob Falck (nestleder)
Styremedlem Marius Stenberg
Styremedlem Kjersti Tubaas
Styremedlem Even Trygve Hansen
Styremedlem Anne Beathe Ryttersveen
Styremedlem Kavitha Laxmi*

Valgkomite Trine Bendixen og Marius Stenberg Revisor Bjørn Widding

* Kavitha Laxmi trakk seg fra styret i september 2018.

Styrets sammensetning representerer bredt innen kulturuttrykkene slik som …

Bærum Kulturråd - Budsjett 2019

Bærum Kulturråd budsjett
Budsjett for Bærum Kulturråd 2019. Signert 8. januar 2019.
BKR ikon turkis
Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!
Årskontingent kr 300,-
facebook twitter email website
BKR-Motto