Overskrift
---

ÅRSMØTE 

søndag 4. februar 2018 kl 16:00 

Kulturhuset Stabekk Kino

Til alle kulturorganisasjonene i Bærum, 

Program

Forutgående for Årsmøte arrangerer vi i år KulturKonferansen 2018 i samarbeid med Bærum Kommune. Følg lenken for å melde deg på begge.

Årsmøte – Saker på dagsorden

1. Konstituering

2. Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Handlingsplan og budsjett

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre som består av styreleder og 6 styremedlemmer

8. Valg av valgkomite som består av 2 medlemmer

9. Valg av revisor

Ved stemmeavgivning har de organisasjonene som er medlem, en stemme hver.

---

Vedlegg

Bærum Kulturråd - Årsmelding 2017

Melding til Årsmøte om Bærum Kulturråds styresammensetning, oppgaver og møtevirksomhet i 2017. 

Les og skriv ut.

Handlingsplan 2018–2020

Handlingsplan for styret i perioden 2018-2020.

Les og skriv ut.

Valg av styre for Bærum Kulturråd 2018

Styret Styre består av styreleder og 6 styremedlemmer.

Les og skriv ut.

Alle vedleggen kan skrives ut fra nettsiden.

Regnskap blir delt ut på Årsmøte.

---

Ønsker du å støtte Bærum Kulturråds arbeid med å utvikle kulturen i Bærum bør du bli medlem!

Årskontingent kr 300,-.

---