TryggBy Bærum - forebygge hat, hets og diskriminering

Bærum kommune og Oslo politidistrikt har igangsatt et større prosjekt for å forebygge hat, hets og diskriminering. I prosjektet samarbeider myndigheter, sivilsamfunn og lokal frivillighet for å sikre at alle føler seg trygge og inkludert i Bærum. Her skal man kunne være den man er, tro på det man vil og elske den man vil uten å bli utsatt for hat, hets eller diskriminering.

Hva er en hatefull ytring? Hvordan kan man støtte en person som har blitt utsatt for rasisme? Hva kan politiet gjøre? Hvordan snakker man med barn og unge om fordomsfulle holdninger, humor eller skjellsord? I løpet av det kommende året vil det gjennomføres folkemøter, workshops, foredrag og informasjonskampanjer som vil ta opp nettopp disse spørsmålene. Målet er å øke bevisstheten og handlingskompetansen på tvers av befolkningen i møte med fordommer, hets og diskriminering. Arbeidet mot diskriminering og for inkludering er avgjørende for å skape et rettferdig og mangfoldig Bærum hvor alle på lik linje kan delta i samfunnet. Dette er noe alle kan bidra til. Sammen skal vi skape et Bærum som er trygt for alle!

Som del av TryggBy-prosjektet ble det i 2020-2022 gjennomført en kartlegging om hatefulle ytringer, holdninger og hatkriminalitet i Bærum. Rapporten kan leses her: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/korona/tryggby-rapporten.pdf

Bærum Kulturråd vil følge dette prosjektet videre og se på hvordan vi kan involvere frivillighetskulturen i Bærum.